Kontak ons

KANTOOR:

053 050 1114
066 102 5860 (Whatsapp en Telegram)

E-POS:

admin@radioorania.co.za

FISIESE ADRES:

Saamstaan Winkelsentrum
Oraans Groep Kantore
Saffierstraat en Diamantlaan
Orania, 8752

ATELJEE:

082 601 4919 (Whatsapp)

Stuur vir ons 'n boodskap na die ateljee

UITSAAIKLAGTE PROSEDURE

 • Klagtes word slegs ontvang d.m.v. die Radio e-pos adres by bestuur@radioorania.co.za.  Klagtes kan ook skriftelik by Radio Orania se administratiewe kantoor ingedien word.  Geen klagtes sal by die ateljee ontvang word nie.
 • Klagtes moet binne 60 dae van die uitsending gedoen word.
 • Die klagte moet die besonderhede van die klaer se volle name asook die besonderhede waar die klaer opgespoor kan word soos telefoonnommer en/of e-pos adres.
 • Die klagte sal die dag waarop en die tyd waartydens die program uitgesaai is duidelik aantoon.
 • Die klagte sal die aard van die klagte duidelik moet formuleer.
 • By ontvangs van ‘n klagte sal die radiostasie se administratiewe kantoor die klagte verwys na die Stasiebestuurder wat dit sal ondersoek en ‘n antwoord daarop sal formuleer.
 • Die antwoord sal dan aan die klaer gestuur word.
 • Indien die klaer nie tevrede is met die uitslag van die ondersoek nie kan hy/sy dit verwys na Klagte Eenheid van die Onafhanklike Uitsaai Owerheid van Suid-Afrika deur ‘n epos te stuur aan consumer@icasa.org.za.
 • Alle klagtes sal op die maandelikse direksievergaderings bespreek word.
 • Die betrokke persoon/partye by die radiostasie sal ingelig word oor die klagte en die uitkoms van die ondersoek       en indien nodig sal dissiplinêre stappe geneem word teen die persoon/partye.
 • Alle klagtes sal vinnig gehanteer word en prosedures sal geïmplementeer word om ‘n herhaling te verhoed.